Dlaczego my

 

 

Jakość gwarantowana

ADVISOR - profesjonalny broker ubezpieczeniowy

 


Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Określenia „broker ubezpieczeniowy” mogą być używane w nazwie lub reklamie oraz do oznaczenia działalności wyłącznie przez podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. Nasza firma brokerska otrzymała zezwolenie nr 463 / 98 w dniu 16.10.1998r., a następnie zezwolenie nr 1356 / 04 w dniu 23.12.2004r.
W celu zabezpieczenia interesów klientów brokerzy ubezpieczeniowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej brokera.

“ADVISOR “ Sp. z o.o. posiada polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.250.618 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 
 
© 2014 ADVISOR spółka z o.o.