"ADVISOR" - zamieniamy nieprzewidywalność szkód na pewność wyrównania strat

 


Jesteśmy profesjonalnym doradcą ubezpieczeniowym. Działamy w Twoim imieniu i na Twoją rzecz - oferując pełną usługę brokerską:


  1. Świadczymy usługi konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń gospodarczych (w tym m.in. majątkowych, finansowych, OC, pojazdów oraz ubezpieczeń na życie);
  2. Opracowujemy kompleksowe programy ubezpieczeniowe, dobierając dla Ciebie najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia;
  3. Organizujemy postępowania konkursowe i przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych;
  4. Negocjujemy z zakładami ubezpieczeń korzystne warunki ubezpieczenia;
  5. Pośredniczymy w zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia reprezentując Ciebie w kontaktach z ubezpieczycielami;
  6. Zapewniamy asystę przy likwidacji szkód ubezpieczeniowych;
  7. Na bieżąco monitorujemy rynek ubezpieczeniowy (ocena kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń, innowacyjne produkty ubezpieczeniowe).

Ostateczny zakres usług podlega indywidualnym uzgodnieniom i znajduje swoje odzwierciedlenie w umowie brokerskiej i pełnomocnictwie. 


Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl

 
 
© 1998 - 2019 ADVISOR spółka z o.o.