Ubezpieczenia majątkowe

1. Ochrona ubezpieczeniowa, którą aranżujemy dla naszych klientów dotyczy najczęściej:
  • Ubezpieczenia mienia służącego działalności gospodarczej,
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej (OC) i zawodowej (PI) oraz ochrony prawnej (OP),
  • Ubezpieczenia flot pojazdów OC, AC, NW, ASSISTANCE,
  • Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i zagranicznym (Cargo)
  • Ubezpieczenia kontraktowe (gwarancje ubezpieczeniowe, należności handlowe),
  • Ubezpieczenia techniczne (wszystkie ryzyka budowy/montażu, sprzęt elektroniczny od szkód materialnych, maszyny od uszkodzeń i awarii, przerwy w działalności),
  • Ubezpieczenie finansowe (utrata zysku, ubezpieczenia dla władz, ochrona podatkowa),
  • Ubezpieczenie skutków cyberprzestępczości i naruszenia danych (Cyber).
2. Konstruowanie programu ubezpieczeniowego

Opracowując program ubezpieczeniowy kierujemy się uzyskanymi od Ciebie informacjami o specyfice działalności i indywidualnych potrzebach i wymaganiach Twojej firmy. Na podstawie analizy uzyskanych danych dobieramy odpowiednie rodzaje i zakresy ubezpieczeń.

Istotnym elementem „szytych na miarę” programów ubezpieczeniowych jest wprowadzenie do obowiązujących zapisów zmian i modyfikacji eliminujących niekorzystne dla Ciebie postanowienia i rozszerzających zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. A wszystko po to, aby zaproponowana umowa ubezpieczenia była dla Ciebie najodpowiedniejsza.

3. Pomoc w przygotowaniu przetargu na ubezpieczenia

Zachęcamy podmioty zawierające umowy ubezpieczenia w trybie zamówień publicznych do skorzystania z naszych usług.

Konieczność rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które doprowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia, często wymaga specjalistycznej wiedzy brokera ubezpieczeniowego.

Ustalimy wspólnie założenia do postępowania a następnie przygotujemy projekty dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia.

4. Pomoc przy likwidacji szkód

Jesteśmy przy Tobie w razie szkody. Z nami zgłosisz zdarzenie do ubezpieczyciela mając pewność, że będziemy nadzorować cały proces odszkodowawczy.
W trakcie współpracy ustalimy wspólnie obieg informacji i dokumentów oraz osoby odpowiedzialne za ich niezakłócony przepływ.

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl