Ubezpieczenia majątkowe

1. Rodzaje ubezpieczeń

W naszej ofercie znajdują się wszystkie produkty ubezpieczeniowe dostępne na polskim rynku. Poza podstawowymi rodzajami ubezpieczeń (np. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, czy też odpowiedzialności cywilnej), oferujemy również bardziej skomplikowane formy ochrony, takie jak:

  • ubezpieczenia utraty zysku;
  • ubezpieczenia maszyn od
  • uszkodzeń;
  • ubezpieczenia finansowe;
  • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku tworzymy własne programy ubezpieczeniowe. Są to:

  • program dla oświaty;
  • program dla agentów
  • ubezpieczeniowych;
  • program dla służby zdrowia.

2. Konstruowanie programu ubezpieczeniowego

Opracowując program ubezpieczeniowy kierujemy się konkretnymi kryteriami wynikającymi ze specyfiki działalności i indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Na podstawie analizy zagrożeń dobieramy odpowiednie rodzaje i zakresy ubezpieczeń. Jeżeli wymaga tego sytuacja, proponujemy zmiany i modyfikację obowiązujących zapisów ubezpieczeniowych.

Istotnym elementem opracowywanych programów ubezpieczeniowych jest wprowadzenie do zapisów umów ubezpieczenia klauzul zmieniających treść ogólnych warunków ubezpieczenia. Wprowadzone rozwiązania mają na celu wyeliminowanie niekorzystnych dla Klienta zapisów i rozszerzenie zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

3. Pomoc przy organizacji przetargu

Wiele podmiotów, na mocy ustawy „Prawo zamówień publicznych” zobligowana jest do zawierania umów ubezpieczenia zgodnie z określonymi procedurami. Konieczność rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które doprowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia, często wymaga skorzystania ze specjalistycznej wiedzy oraz asysty doświadczonego brokera, jakim jest KBU „ADVISOR” sp. z o.o.

Nasza kancelaria pomoże:

opracować specyfikację istotnych warunków zamówienia;
określić warunki, jakim muszą sprostać stające do przetargu zakłady ubezpieczeń;
ustalić kryteria oceny ofert;
wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Duże doświadczenie oraz ciągłe doskonalenie się poprzez stosowne szkolenia sprawiają, że dajemy rękojmię rzetelnego i bezstronnego wykonywania obowiązków biegłego.

4. Pomoc przy likwidacji szkód

Pomagamy w zgłaszaniu szkód, prowadzimy ich ewidencję i nadzorujemy cały proces likwidacyjny, dbając o rzetelność i terminowość wypłat odszkodowań.

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl