Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia indywidualne

Oferujemy kompleksowe doradztwo finansowe dla naszych klientów w zakresie ochrony życia i zdrowia, gwarantujące:

  • zabezpieczenie finansowe rodziny na dalsze życie oraz możliwość spłaty zobowiązań finansowych wobec wierzycieli na wypadek śmierci ubezpieczonego;
  • otrzymanie środków finansowych w przypadku poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu.

Ponadto proponujemy nowoczesny program inwestycyjny, skierowany do wszystkich, którzy już dziś chcą budować swoją przyszłość finansową. Można nim aktywnie zarządzać i kształtować własną strategię inwestowania. Program jest oparty o renomowane TFI krajowe oraz zagraniczne – rozliczane w EUR i USD.

Doradztwo w zakresie ochrony życia i inwestycji opiera się na szczegółowej analizie sytuacji finansowej klienta oraz jego potrzeb. Klientom, którzy już posiadają ubezpieczenia życiowe, proponujemy przegląd jakości ich inwestycji oraz ocenę adekwatności ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia grupowe

Oferujemy doradztwo w zakresie tworzenia programów ubezpieczeń grupowych dla małych, średnich i dużych firm. Szczególną uwagę podczas wyboru ubezpieczyciela przez przedstawicieli firm zwracamy na ryzyko poważnych zachorowań. Proponujemy zainteresowanym pełną ochronę ryzyka wystąpienia tych chorób, które stanowią rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia i życia, a nie są jedynie nowinkami nie popartymi statystyką medyczną. Ponadto zwracamy uwagę na zakres opcji szpitalnych.

Tworzymy programy dedykowane grupom zawodowym, np. kierowcom, nauczycielom, agentom ubezpieczeniowym itp. W ofercie posiadamy również specjalny program ubezpieczenia wspólników spółek cywilnych i kapitałowych.

Chcesz zasięgnąć więcej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl