Ubezpieczenia na życie

Jedną z naszych specjalizacji są grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników. Oferujemy doradztwo w zakresie tworzenia programów ubezpieczeń grupowych dla małych, średnich i dużych firm. Otaczamy opieką grupy zawodowe, np. kierowcy, nauczyciele.

Potrafimy zadbać również o odpowiednią ochronę ubezpieczeniową dla właścicieli spółek cywilnych i spółek prawa handlowego oraz członków ich kierownictwa.

Zaplanowana przez nas ochrona życia i zdrowia, umożliwia:

  • zabezpieczenie finansowe rodziny w razie śmierci ubezpieczonego,
  • spłatę zobowiązań finansowych niezależnie od postępowania spadkowego,
  • zapewnienie środków finansowych w przypadku konieczności leczenia.

Przekonaj się czy obecne ubezpieczenie grupowe funkcjonujące w Twojej firmie nie może być jeszcze korzystniejsze?

Zapraszamy, przeprowadzimy konkurs ofert wśród reprezentatywnej grupy ubezpieczycieli i sprawdzimy to razem!

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl