Ubezpieczenia zdrowia

Prywatne ubezpieczenia „zdrowotne” obejmują organizację i finansowanie lekarskich konsultacji specjalistycznych, usług ambulatoryjnych i leczenia szpitalnego. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania ubezpieczeniami tego typu, szczególnie w grupach pracowniczych.

Pandemia koronawirusa uświadomiła przedsiębiorcom znaczenie zdrowia ich pracowników. Pracodawcy mają świadomość, że w tym trudnym czasie znacznie wzrosło ryzyko zachorowania również na wiele różnych chorób. Szybka diagnoza i wdrożenie leczenia są kluczowe. Obserwujemy znacznie większe zaangażowanie naszych Klientów w działania prozdrowotne i profilaktyczne kierowane do załogi. Coraz częściej pakiety benefitów pracowniczych wzbogacane są o szeroko rozumiane grupowe ubezpieczenia „medyczne” zapewniające szybki i nielimitowany dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej i usług diagnostycznych.

Wynegocjujemy indywidualne rozwiązania dopasowane do Twoich możliwości finansowych i potrzeb Twoich pracowników. Spora grupa zadowolonych Klientów oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam negocjować korzystne programy branżowe, np. dla przemysłu, transportu i spedycji, handlu i usług czy sektora publicznego.

Pakiety ubezpieczeń medycznych:

  • stanowią element polityki socjalnej pracodawcy poprzez kreowanie zachowań prozdrowotnych,
  • podnoszą atrakcyjność pracodawcy na rynku poprzez wzbogacenie pakietów benefitów pracowniczych,
  • rozszerzają standardową medycynę pracy o profilaktykę,
  • zapewniają dostęp do usług medycznych bez długiego oczekiwania dają możliwość szybkiego rozpoznania i leczenia chorób,
  • powodują rzeczywiste zmniejszenie absencji chorobowej w pracy poprzez wczesną diagnostykę i szybką interwencję leczniczą.
  • umożliwiają ubezpieczonym pracownikom objęcie ubezpieczeniem swoich bliskich,
  • koszty pracodawcy związane w finansowaniem ubezpieczeń medycznych stanowią koszty uzyskania przychodu.

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl