Ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne obejmują organizację i finansowanie usług ambulatoryjnych i leczenia szpitalnego. Katalog świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych jest zależny od wybranego wariantu ubezpieczenia i wysokości płaconej składki.

Pakiety ubezpieczeń zdrowotnych:

  1. Stanowią element polityki socjalnej pracodawcy;
  2. Dają gwarancję profesjonalnej opieki medycznej dla właścicieli, kierownictwa i pracowników firm w wielu opcjach;
  3. Są kosztem uzyskania przychodu (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r., rozdz. 3, art. 16.);
  4. Powodują rzeczywiste zmniejszenie absencji chorobowej w pracy poprzez wczesną diagnostykę i szybką interwencję leczniczą.

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl