Zakres usług

„ADVISOR” – zamieniamy nieprzewidywalność szkód na pewność wyrównania strat

Jesteśmy profesjonalnym doradcą ubezpieczeniowym. Działamy w Twoim imieniu i na Twoją rzecz – oferując pełną usługę brokerską:

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów gospodarczych, którym zależy na właściwym zabezpieczeniu swoich interesów majątkowych i w tym celu powierzają portfel swoich ubezpieczeń wyspecjalizowanym brokerom ubezpieczeniowym naszej kancelarii.

Wśród naszych klientów są prywatne firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, przedsiębiorstwa państwowe, zakłady budżetowe, samorządy terytorialne wraz z placówkami oświatowymi i instytucjami kultury, zakłady opieki zdrowotnej, spółdzielnie, stowarzyszenia i organizacje, a także inne osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach kompleksowego serwisu brokerskiego świadczonego dla Twojej firmy, m.in.:

  • doradzamy w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym,
  • opracowujemy kompleksowe programy ubezpieczeniowe odpowiadające Twoim potrzebom,
  • negocjujemy z zakładami ubezpieczeń korzystne dla Ciebie warunki ubezpieczenia,
  • przeprowadzamy wybór ubezpieczycieli w oparciu o procedury konkursowe i przetargowe,
  • pośredniczymy w zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia reprezentując Ciebie w kontaktach z ubezpieczycielami,
  • zapewniamy nadzór nad procesami likwidacji szkód,
  • zapewniamy naszą asystę i dostęp do usług konsultacyjnych w zakresie ubezpieczeń gospodarczych.

Ostateczny zakres naszych usług podlega indywidualnym uzgodnieniom i znajduje swoje odzwierciedlenie w umowie brokerskiej i pełnomocnictwie.

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl