Zakres usług

„ADVISOR” – zamieniamy nieprzewidywalność szkód na pewność wyrównania strat

Jesteśmy profesjonalnym doradcą ubezpieczeniowym. Działamy w Twoim imieniu i na Twoją rzecz – oferując pełną usługę brokerską:

  1. Świadczymy usługi konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń gospodarczych (w tym m.in. majątkowych, finansowych, OC, pojazdów oraz ubezpieczeń na życie);
  2. Opracowujemy kompleksowe programy ubezpieczeniowe, dobierając dla Ciebie najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia;
  3. Organizujemy postępowania konkursowe i przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych;
  4. Negocjujemy z zakładami ubezpieczeń korzystne warunki ubezpieczenia;
    Pośredniczymy w zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia reprezentując Ciebie w kontaktach z ubezpieczycielami;
  5. Zapewniamy asystę przy likwidacji szkód ubezpieczeniowych;
  6. Na bieżąco monitorujemy rynek ubezpieczeniowy (ocena kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń, innowacyjne produkty ubezpieczeniowe).

Ostateczny zakres usług podlega indywidualnym uzgodnieniom i znajduje swoje odzwierciedlenie w umowie brokerskiej i pełnomocnictwie.

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl