Ochrona danych osobowych

DEKLARACJA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie europejskich zasad ochrony danych osobowych RODO oświadczamy,że w ramach prowadzonej działalności (brokerskiej) przestrzegamy zasad tej ochrony, realizujemy wszelkie czynności z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, posiadamy odpowiednie procedury wzmacniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Gwarantujemy, że zbierane i posiadane dane osobowe będziemy przetwarzać z zachowaniem zasady minimalizmu czyli z ograniczeniem do danych niezbędnych i wyłącznie przez czas konieczny do zrealizowania celu, dla jakiego dane są przetwarzane. Działamy w ramach zatwierdzonej polityki bezpieczeństwa , która przewiduje ciągłą kontrolę i monitorowanie systemów zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl